Tuesday, November 10, 2009

khilafiyyah: apa sikap kita


Terdapat perkara yang tidak disepakati kesesatan dan keshahihanannya disebabkan tiada bukti jelas dari nas atau nas-nas yang berkaitan. Perkara khilafiah yang banyak pertentangan.

Dalam keadaan ini, pihak yang berlainan pendapat dianggap sama-sama benar "sawab" bagi pihak dirinya sendiri tetapi tidak boleh menjadi ukuran kepada pihak lain. sehingga mereka mendakwa hanya pihaknya benar dan pihak lain salah dan sesat.

Masing wajib beriltizam dengan pendapatnya.

Bagi manhaj Islam, sesipa yang menerima perkara yang disepakati secara ijmak akan keshahihan dan menafikan yang disepakati secara ijmak akan kesesatan, maka ia termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah,

Perkara yang yang tidak disepakati secara ijamak akan kesesatan atau keshahiannya dapat dirumuskan apa yang dinamakan bid'ah.

Bukan dimaksudkan bid;ah dhalolah, iaitu mencipta atau mereka-reka sesuatu dalam agama, yang tidak diizinkan oleh Allah, sama ada dalam bidang aqidah atau ibadah, yang tidak diamalkan oleh nabi atau yang tidak ada pada zaman nabi seperti menambah bilangan solat.

Bid'ah yang dimaksukan ialah bid'ah yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang telah menjadi amalan hidup dalam sesuatu masyarakat yang berbeza dan berlainan dengan adat kebiasaan yang ada pada zaman Rasulullah s.a.w.

Secara rumusnya, apa yang kita lakukan perlunya dialog, perbincangan, muzakarah dan penyelidikan. jika dpat diselesaikan iaitu sama-sama mengakui yang ijtihad sebelah pihak salah, maka itu yang sebaiknya, Jika tidak kerana masing-masing mempunyai hujjah dan bukti konkrit, maka masing-masing wajid beriltizam dengan pendapatnya. Masing-masing perlu menghormati pandangan dari pihak lain tanpa menghukum salah, sesat dan bid'ah.

Namun dalam pengalaman sejarah, ada pihaka yang membataskan hanya pihaknya benar dalam soal khilafiah, sementara pihak lain adalah sesat dan bid'ah. seolah-olah ukuran sesat dan bid'ah itu bukannya "manhaj Ilmiah Islam" yang disepakati secara ijma' oleh ulama sepanjang zaman. sebenarnya sikap ini tiada sokongan daripada nas al-Kitab dan al-Sunnah. sebaliknya lebih didokongi oleh rasa fanatik kepuakan dan rasa keegoan diri atau keangkuhan ilmu.

Adanya unsur ini dalam kalangan Ahli-sunnah Wal-jama'ah adalah pertanda yang jelas kepada pepecahan umat Islam yang telah pun berpecah.

Kesan negetif dari unsur ini tidak semakin berkembang dan membahayakan, jika hanya berlaku dikalangan orang awam. sebaliknya, jika unsur ini juga berlaku dan dicetuskan sendiri oleh pihak-pihak yang lebih berilmu dan dianggap pemimpin oleh golongan terbabit.

Semua pihak wajidnya menyedari mereka sealirannya kepada roh dan jiwa yang terkandung dalam nama ali Sunnah wal Jamaah itu sendiri dan juga kepada matlamat dari manhajnya.

WaAllahualam0 comments:

Related Posts with Thumbnails

About This Blog

Blog ini menukilkan pendapat tuan blog.. disamping beberapa artikel dirasa menarik.. diharapkan blog ini mampu memberi kebaikan kepada pengunjung

About This Blog

BLOG PENKONGSIAN ILMU DISAMPING INGAT MENGINGATI

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP